De mensen


Door op de naam te klikken krijgt u informatie over de praktijk waar deze persoon werkt. Binnen de GGZ zijn een groot aantal beroepen werkzaam. Een deel daarvan valt in het zogenaamde
BIG register. Binnen de SVP geldt dit voor de meeste mensen. De orthopedagoog generalist is een uitzondering. Deze groep ijvert nog voor toelating tot het BIG-register.


U kunt ook een overzicht van alle SVP-ers downloaden . Klik hier….Per persoon geven wij het beroep aan:
GZ:
Gezondheidszorgpsycholoog
PT:
Psychotherapeut
KP:
Klinisch psycholoog
OP:
Ortho pedagoog generalist

Binnen de hulpverlening zijn er een aantal doelgroepen. Per persoon geven wij aan met welke doelgroep hij/zij werkt. Het onderscheid volwassenen en ouderen is in de dagelijkse praktijk een zacht onderscheid. Echter doordat er een andere financiering is voor mensen onder de 18, is dit onderscheid wel harder. Hoewel hulpverleners die met volwassenen werken vaak ook goed kunnen werken met jongeren, is dit door de nieuwe regelgeving niet meer makkelijk te realiseren. Er is ook nog een
netwerk van praktijken die zich richten op zorg voor Kinderen en Jeugdigen.
K: Kinderen en jeugdigen (tot 18)
V: Vanaf 18 (harde grens)
O: Vanaf 60 (zachte grens)

Drs.Rebecca de Klerk
GZ-PT

bGGZ en sGGZ
V-O

Drs.Erna Wiegeraad
GZ-OP

bGGZ
V-K

Drs.Rien Zoon
GZ

bGGZ
V-K-O

© 2021 Joost Baas Contact Beheerder